Kesin Tutar - Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

İşbu uygulamaya erişen ziyaretçiler aşağıda yer alan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hususları kabul eder. Kesin Tutar  ve  üyeleri arasında akdedilen üyelik sözleşmesi hükümleri saklıdır.

Fikri Mülkiyet

Bu uygulama, sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu, yazılım, veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Kesin Tutar'a aittir ve Kesin Tutar'ın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamı veya bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; uygulamanın kullanıldığı tarihte bilinen ve uygulamanın kullanıldığı sürece geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve uygulama kullanıldığı sürece bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez. Ziyaretçiler, yalnızca ticari ve mesleki faaliyetleri kapsamında uygulamanın veri tabanında yer alan eser niteliğini haiz olsun olmasın sair kaynaktan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 35. Maddesinde düzenlenen iktibas kuralları çerçevesinde yararlanabilirler. Bunların tamamının yahut bir kısmının uygulamadan çekilerek başka bir uygulama oluşturulması, kitap haline getirilmesi, derlenmesi, üçüncü kişilere dağıtımı kesinlikle yasaktır.

Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu ve yazılım da dâhil olmak üzere hiçbir veriyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, tersine mühendislik yapamaz, yeniden yayınlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, herhangi bir suretle üçüncü kişilere iletemez ya da dağıtamaz.

Aksi durumun Kesin Tutar takdirine bağlı olarak tespit edilmesi halinde, Kesin Tutar, ziyaretçilerin veya üyelerin erişimini derhal engelleme hakkını saklı tutar.

Yükümlülükler

Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin,Kesin Tutar  uygulamasında bulunan tüm içeriği resmi ve özel kaynaklardan edinmektedir. Bu uygulamada  yer alan bilgiler, bir konuya ilişkin güncel hukuki gelişmeleri yansıtabilir veya yansıtmayabilir. Tüm dikkati göstermesine karşın, Kesin Tutar, uygulamasında  yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti vermez.Kesin Tutar , uygulama üzerinden, Kesin Tutar'ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin işlettiği internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere bağlantı (=link) verebilir. Bu bağlantılar, ilgili internet sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesini ya da içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir açık veya zımni beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Uygulama   üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu internet sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler ya da bunların içeriği hakkında Kesin Tutar  hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu uygulama ile arasında bağlantı adresi oluşturmak isteyen üçüncü kişiler Kesin Tutar'ın yazılı açık onayını almak için talepte bulunmalıdır.Kesin Tutar, ziyaretçilerin bu uygulamada yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği eylemler ya da uğradığı zararlardan sorumlu değildir.

Ziyaretçinin uygulamadan faydalanmasını sağlayan yazılımların hatasız olduğu taahhüt edilmemekte ve Kesin Tutar tarafından uygulamasına veya uygulamasını  oluşturan yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmemektedir.Ziyaretçi, uygulamanın diğer üyelerine, herhangi bir ürünün ya da hizmetin istenmeyen iletilerini, reklamlarını veya davetlerini gönderemez. Ayrıca ziyaretçi, uygulama üzerinden veya e-posta yoluyla ya da internet sitesi dışında herhangi bir yolla yukarıda anılan kişilere ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle teklifsiz e-posta göndermek, elektronik veya başka yollarla kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini toplamak da dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla uygulama  hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, uygulama amaçlarından başka amaçlar için veya yetkisiz olarak kullanamaz.

Ziyaretçi, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile uygulamanın çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunamaz veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olamaz.Ziyaretçi, yegâne takdir yetkisi On İki Levha’da olmak üzere, internet sitesine erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararı ve Kesin Tutar 'ın kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dâhil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, Kesin Tutar'ın zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da internet sitesine erişimi tüm ziyaretçiler için kısıtlayabileceğini kabul eder.Ziyaretçi, kendisinin veya üçüncü kişilerin çıplak fotoğrafları, pornografik fotoğraflar veya görseller ve her türlü yasa dışı veya sosyal olarak kabul edilemez materyal dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hiçbir şekilde onur kırıcı, iftira atıcı, saldırgan, fesada temayül eden, saygısız, ayıp, cinsel anlamda aşağılayıcı, tehdit edici, taciz edici, ırkçı veya yasa dışı materyal gönderemez, yayınlayamaz veya bunları hiçbir üyeye veya üye olmayan internet sitesi kullanıcılarına gösteremez. Kesin Tutar , bu türden materyalleri hiçbir bildirim yapmaksızın silme hakkını saklı tutar.